Introductie

Voorlichting over voeding

Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland. In de afgelopen 30 jaar is het aantal te zware mensen van ruwweg een kwart van de bevolking gestegen tot bijna de helft van de bevolking! Hiervan lijdt ongeveer een vierde(!) aan ernstig overgewicht (obesitas). Obesitas gaat hand in hand met allerlei chronische aandoeningen zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten. Mensen met overgewicht zijn dan ook vaker ziek dan mensen met een gezond gewicht. Ziekteverzuim als gevolg van overgewicht kost het bedrijfsleven en ziektekostenverzekeringen ieder jaar meer geld.

Mensen die te dik zijn worden al snel bestempeld als lui en ongedisciplineerd. Ten onrechte naar mijn mening! Een groot deel van het probleem is te wijten aan een gebrek aan kennis!

Voorlichting over voeding en sport zorgt ervoor dat mensen bewuste keuzes kunnen maken wat hun eet- en beweegpatroon betreft. Veel mensen die worstelen met een ongezond gewicht bezitten simpelweg onvoldoende kennis om de juiste keuzes te kunnen maken. Wordt je van koolhydraten dik? Of moet je juist de producten rijk aan vetten laten staan? Na onze workshop maakt niemand je nog wat wijs over voeding. Voorlichting over voeding en sport van een ervaringsexpert geeft je de mogelijkheid het leven slanker, gezonder, energieker en met meer zelfvertrouwen tegemoet te treden!

Diensten

Kennis over voeding is voor alle leeftijdsgroepen van belang. Hoe deze kennis overgebracht dient te worden verschilt echter per doelgroep. Daarom zijn er workshops op maat gemaakt voor bedrijven en scholen.

Bedrijven

Voor Bedrijven

Volgens het CBS zijn werknemers met ernstig overgewicht vaker en langer ziek dan werknemers die een gezond gewicht hebben. Overgewicht gaat tenslotte hand in hand met allerlei chronische aandoeningen zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten. Ziek zijn is allesbehalve leuk. Toch is het behalve vervelend voor de mensen die ziek zijn als gevolg van obesitas, ook vervelend voor het bedrijf waarvoor ze werken. Wanneer werknemers ziek zijn kost dit een bedrijf namelijk erg veel geld. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kost ziekteverzuim als gevolg van obesitas het bedrijfsleven jaarlijks 600 miljoen euro.Verder lopen de overgewicht gerelateerde ziektekosten jaarlijks op tot 1,2 miljard euro. Overgewicht is een probleem dat economisch steeds zwaarder op onze samenleving drukt.

Naar mijn mening zijn dit overbodige kosten. Overgewicht kan bestreden worden met kennis. Voorlichting over voeding en sport van een expert geeft uw werknemers het inzicht om de juiste keuzes te maken. Met de juiste kennis kunnen zij een gezonder en energieker leven tegemoet zien.

Bedrijven

Voor Scholen

In de afgelopen dertig jaar is het aantal kinderen met overgewicht meer dan verdubbeld in Nederland. 14% Van onze kinderen heeft nu overgewicht. Het merendeel van de kinderen in Nederland bezit onbegrijpelijkerwijs onvoldoende kennis over wat een gezond voedingspatroon inhoudt.

Voorlichting over voeding heeft in Amerika zijn nut al bewezen. Studies (hyperlink naar studie) die leerlingen van scholen zonder en met educatie over voeding vergeleken, vonden significante verschillen tussen leerlingen die wél en níet voorgelicht waren over voeding en beweging. Leerlingen die wél voorgelicht waren over voeding, hadden minder last van overgewicht en een gezonder eet- en beweegpatroon.

Kinderen doen op school veel nuttige kennis op, ze leren echter niet niet hoe ze een van de grootste volksgezondheidproblemen van dit moment kunnen ontwijken.

Over Mij

Er is voor mij niets mooiers dan iemand te helpen met het bereiken van zijn doelen wat betreft fysiek en gezondheid. De combinatie van een gezonde voeding en beweging hebben het unieke potentieel om je lichaam te transformeren. Als ik zie hoe blij iemand wordt nadat de ongewilde overtollige kilo’s verdwenen zijn, maakt dat mij nog veel blijer.

Fitness

Sport

Meer dan 12 jaar ervaring met krachtsport. In duizenden trainingsuren ervaring opgedaan met tientallen verschillende type van workouts: van crossfit tot Insanity.

Opleiding

Bevoegd Docent

Eerstegraads bevoegd door een master in educatie. Didactisch goed onderlegd: veel ervaring met het begrijpelijk en uitdagend presenteren van kennis. Op twee scholen les gegeven en examentraining verzorgd.

Zelfstudie

Zelfstudie

Honderden uren studie naar voeding in het algemeen en verschillende diëten in het bijzonder. Geëxperimenteerd met tientallen verschillende voedingspatronen: van het Sonja Bakker-dieet tot vasten met intervallen (intermittent fasting).

Contact

Hebt u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Contactinformatie

(+31) 6 2544 7578

dvderm@gmail.com

Neem direct contact met mij op